Strona główna / Laboratoria / Pracownia Technologii Specjalnych

Pracownia Technologii Specjalnych

Pracownia technologii specjalnych

Wieloletnia realizacja prac doświadczalnych związanych z zadaniami statutowymi Instytutu, jak również eksperymenty przeprowadzane przez nasze zespoły badawcze na urządzeniach eksperymentalnych zlokalizowanych w zagranicznych ośrodkach, spowodowała konieczność stworzenia bazy technologiczno-warsztatowej, umożliwiającej właściwe przygotowanie specjalnych elementów aranżacji eksperymentalnych – niezbędnych do przeprowadzania tych badań.
Doświadczenia nabyte w tym zakresie przez zespół inżyniersko-techniczny PTS dają asumpt do oferowania tego typu prac – także w jednostkowym wykonaniu, dla kontrahentów zewnętrznych.

Galeria fotografii

Oferta PTS obejmuje:

  • Wytwarzanie cienkich folii o grubościach ³ 1 mikrona z tworzyw sztucznych takich jak: polistyren, polietylen lub polietylen deuterowany oraz nanoszenie tych folii na podłoża metaliczne lub niemetaliczne;
  • Wykonywanie metodą mikro-obróbki pinholi o średnicach ³ 100 mikronów;
  • Przycinanie i klejenie cienkich folii blokujących – wykonanych z różnych materiałów, i przeznaczonych dla detektorów miękkiego promieniowania rentgenowskiego w celu całkowitego odcięcia promieniowania widzialnego lub wybrania oczekiwanego zakresu czułości spektralnej;
  • Przygotowanie komercyjnie dostępnych fotodetektorów do rejestracji miękkiego promieniowania rentgenowskiego – usuwanie szklanych okien ochronnych;
  • Projektowanie i wykonywanie tarcz o złożonej strukturze przestrzennej do badań oddziaływania promieniowania laserowego z materią;
  • Projektowanie i wykonanie specjalnych elementów armatury próżniowej oraz uchwytów detektorów lub elementów optycznych przygotowanych do pracy w warunkach wysokiej próżni.Poza w/w zagadnieniami jesteśmy gotowi do podejmowania nowych wyzwań w zakresie naszych kompetencji i możliwości wykonawczych. Chętnie będziemy także oferowali doradztwo techniczne podczas realizacji projektów nadzorowanych przez zespoły zewnętrzne.

Informator