01

Instytut Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy

Instytut badawczy kategorii B+

Instytut Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy im. Sylwestra Kaliskiego (IFPiLM) to instytut badawczy, nadzorowany przez ministra właściwego do spraw energii.

IFPiLM jest liderem i krajowym koordynatorem prac badawczych w zakresie fizyki plazmy i rozwoju technologii fuzji jądrowej. Od 2014 roku zarządza w Polsce europejskim programem konsorcjum EUROfusion, który realizują jednostki skupione w Centrum naukowo-przemysłowym Nowe Technologie Energetyczne – CeNTE.

Instytut prowadzi badania naukowe w zakresie:

  • fizyki plazmy generowanej w wyładowaniu silnoprądowym,
  • fizyki plazmy wytwarzanej impulsami laserowymi,
  • fuzji jądrowej w układzie z magnetycznym utrzymaniem plazmy,
  • rozwoju diagnostyk plazmy,
  • rozwoju technologii plazmowych, w tym elektrycznych napędów satelitarnych.