Strona główna / Laboratoria / Laboratorium Symulowanych Wyładowań Atmosferycznych

Laboratorium Symulowanych Wyładowań Atmosferycznych

Wprowadzenie

Powołane do działania w 1992 roku Laboratorium Symulowanych Wyładowań Atmosferycznych (LSWA) jest pierwszym tego typu centrum badawczo-technicznym powstałym na terenie Polski. LSWA działa w strukturach organizacyjnych IFPiLM, a jego kadrę stanowią pracownicy naukowi i badawczo-techniczni z wieloletnim doświadczeniem zawodowym obejmującym między innymi generację silnoprądowych, przejściowych wyładowań elektrycznych oraz szerokopasmową rejestrację impulsów elektrycznych.

Pierwszym komercyjnym zleceniem realizowanym przez LSWA było kompleksowe badanie odporności śmigłowca W-3A Sokół na skutki wywołane symulowanym wyładowaniem atmosferycznym.

W czasie niemalże ćwierćwiecza podobne, kompleksowe jak i wycinkowe badania przeprowadzono dla siedmiu innych typów statków powietrznych. Z czasem oferta LSWA została poszerzona o badania urządzeń i systemów spoza szeroko rozumianej branży lotniczej. W tym zakresie, na szczególną uwagę zasługują coraz powszechniejsze testy odpornościowe instalacji fotowoltaicznych, w trakcie których sprawdzana jest poprawność działania ograniczników napięcia w nich wykorzystywanych.

Infrastruktura badawczo-pomiarowa LSWA

LSWA dysponuje wewnętrzną przestrzenią badawczo-pomiarową o powierzchni przekraczającej 1000 m2, ulokowaną w głównej hali laboratoryjnej IFPiLM. Dzięki zainstalowanej w tej przestrzeni suwnicy o udźwigu 5 T, istnieje możliwość bezpośredniego podejmowania i przemieszczania dużych, separowanych elementów statków powietrznych dostarczanych do badań.

Wewnętrzna przestrzeń badawczo-pomiarowa jest wykorzystywana zwykle do badań skutków bezpośrednich oddziaływania symulowanego wyładowania atmosferycznego na obiekty latające. W przypadku obiektów latających o niewielkiej kubaturze (taksówki powietrzne, drony), może ona być także miejscem przeprowadzania badań skutków pośrednich i testów odpornościowych.

Badania skutków pośrednich oraz testów odpornościowych dla statków powietrznych o większej kubaturze zwykle są przeprowadzane na dziedzińcu wewnętrznym IFPiLM, w ramach którego organizowana jest tymczasowa, zewnętrzna przestrzeń badawczo-pomiarowa.

Badania odpornościowe urządzeń lub systemów elektronicznych – nie będących częścią statku powietrznego, przeprowadzane są zawsze w wewnętrznej przestrzeni badawczo-pomiarowej.
Baza badawczo-pomiarowa LSWA obejmuje miedzy innymi:

 • Generatory czterech składowych symulowanego wyładowania atmosferycznego. Wartości szczytowe napięcia i prądu generatora składowej typu „A” osiągają poziom 50 kV/200 kA, odpowiednio;
 • Specjalizowane generatory typu 8/20 i 10/350 przeznaczone do badania urządzeń anty-przepięciowych (stosowanych w sieciach elektroenergetycznych jak i instalacjach fotowoltaicznych) podczas obciążeń wywoływanych symulowanym wyładowaniem atmosferycznym;
 • Generatory przejściowych udarów prądowych pracujące w aranżacji wynikającej ze specyficznych wymagań klienta;
 • Mobilne, szerokopasmowe generatory zakłóceń umożliwiające przeprowadzanie testów odpornościowych także w siedzibie klienta;
 • Stacjonarne i mobilne klatki Faraday’a;
 • Szerokopasmowe oscyloskopy cyfrowe;
 • Sondy wysokonapięciowe i prądowe, dzielniki wysokich napięć oraz boczniki silnoprądowe.

Galeria fotografii

Oferta LSWA

Portfolio usług LSWA obejmuje:

 • Przeprowadzanie procedury badawczej pozwalającej na określenie odporności obiektów rożnego typu (włącznie ze statkami powietrznymi) na obciążenia wnoszone przez symulowane wyładowanie atmosferyczne. W ramach tej procedury przeprowadzane są próby direct i indirect oraz testy odpornościowe. Zasadniczo, kolejne etapy badań realizowane są w siedzibie LSWA, ale w przypadkach koniecznych (i możliwych do zrealizowania) próby typu indirect i testy odpornościowe mogą być przeprowadzane w siedzibie klienta;
 • Badania ograniczników napięcia stosowanych w instalacjach fotowoltaicznych – zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 61643-31:2019;
 • Badanie reakcji urządzeń elektronicznych na obciążenia wnoszone przez silnoprądowe, przejściowe wyładowania elektryczne, których przebieg czasowy oraz prądy szczytowe ustalane są na podstawie specyficznych wymagań klienta;
 • Kontrolę poprawności działania aparatury dostarczonej przez klienta w polach wysokich zakłóceń elektromagnetycznych.

Kontakt

Laboratorium Symulowanych Wyładowań Atmosferycznych
 • +48 22 638 10 05 w. 14
 • marian.paduch@ifpilm.pl